top of page
Image by Stem List

SEMİNER VE KONFERANSLAR

Seminer ve Konferanslar alanı yaptığı gerek lokal gerek uluslararası etkinliklerle hukuk öğrencilerine ve genç avukatlara genelde ele alınmayan farklı hukuki konularda bilgi alma ve tartışma fırsatı sunar.


Seminer ve Konferanslar alanının amacı, hukuk öğrencilerine ve genç avukatlara olumlu bir öğrenme deneyimi sağlamanın yanında,  yeni sosyal ve kültürel çevre ile etkileşime geçme olanağı yaratıp geleceğin hukukçularına toplumdaki sorumluluklarını hatırlatmaktır.


Seminer ve Konferanslar alanı yıl içerisinde: IFP(International Focus Programme) kapsamında etkinlikler,  Şubat Zirveleri ve SELS (Summer ELSA Law School) organize etmektedir.

seminarsconferences.istanbul@tr.elsa.org

Seminer ve Konferanslar: Hoş Geldiniz

STUDY VISITS

Çalışma Ziyaretleri

ELSA Ağı’na dâhil olan ülkeler arasında karşılıklı hukuk sistemlerinin anlaşılmasını amaçlayan bir etkinliktir. Ortalama bir hafta süren çalışma ziyaretleri ile, ev sahibi grup tarafından düzenlenecek akademik, sosyal ve kültürel etkinler aracılığıyla ülkedeki hukuk sisteminin ve ülkenin kültürünün en iyi şekilde anlaşılması amaçlanmaktadır.

Çalışma Grubu
Seminer ve Konferanslar: Biz Kimiz?
Image by Mathias P.R. Reding

ELSA DELEGATIONS

ELSA’nın uluslararasındaki saygınlığı üyelerine ve mezunlarına dünyaca ünlü kurumlarda delege olma şansını sunmaktadır. Delegasyonlar her 2-3 ayda bir açılmaktadır. Her yeni dönem yaklaşık 15 farklı oturum içindir ve her oturuma ortalama 5 delege gider.
Böylece, ELSA, dünya çapında farklı kurum ve kuruluşlara her yıl 300’den fazla delege göndermiş olur. Daha fazla bilgi için, delegations.elsa.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Seminer ve Konferanslar: Biz Kimiz?
Seminer ve Konferanslar: Alıntı
Image by Donny Jiang

INSTITUTIONAL VISITS

(Kurum Ziyareti)

Aynı ülkeden veya farklı ülkelerden bir grup ile Devlet Kurumlarının,Özel Kuruluşların veya Uluslararası Hükümetler dışı kuruluşların ziyaret edilmesidir.

Bu kurum ziyaretiyle birlikte üyelerimiz; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yapısını ve işleyişini, Avrupa Konseyi ile Türkiye’nin ilişkilerini, Avrupa Birliği Konseyi’ni, Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’ni, Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret etme fırsatı bulmaktadırlar.

Seminer ve Konferanslar: Biz Kimiz?
1394.jpg

ELSA LAW SCHOOLS

ELSA Law Schools, 7 günden 14 güne kadar sürebilen, uzman hukukçular tarafından hazırlanmış ve ortalama 20 saatlik bir akademik programı ve organizatör ulusal ya da lokal grup tarafından hazırlanmış bir kültürel programı içeren, katılım için ELSA üyesi olma şartının aranmadığı programlardır. Yaz ve kış döneminde gerçekleşir.
 Farklı ülkelerden pek çok yabancı katılımcının bulunduğu etkinliklerin dili İngilizce'dir. Daha fazla bilgi için, lawschools.elsa.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Seminer ve Konferanslar: Biz Kimiz?

ELSA DAY

"all different, all together"

ELSA Day, Avrupa çapında tüm ELSA’lıların aynı günde, İnsan Haklarını konu alan ortak bir projede birleştiği bir etkinliktir. 20 Mart 2013’te ilki gerçekleştirilen proje kapsamında 30 ülkede, konuya ilişkin seminer, konferans, panel ve film gösterimlerinin yer aldığı 150’den fazla etkinlik düzenlenmiştir.

Screenshot_6.png
Seminer ve Konferanslar: Biz Kimiz?
bottom of page