top of page
Image by Iñaki del Olmo

AKADEMİK AKTİVİTELER

Akademik aktiviteler alanı üyelerin öğrenim ve meslekî hayatını destekleyici nitelikteki bu çalışmalar, özellikle araştırma çalışmaları, doküman sağlanması ve yayınsal faaliyetlerden oluşur. Bu alanın amacı, hukuk öğrencilerinin aktif bir şekilde katılacağı etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek onların hukuk eğitimine fayda sağlamak ve geleceklerini planlarken onlara yardımcı olmaktadır.

academicactivities.istanbul@tr.elsa.org

Akademik Aktiviteler: Hoş Geldiniz
Skyscrapers

LAWYERS @ WORK

Lawyers at Work, hukuk fakültesi öğrencilerini ve yeni mezunlarını, mesleki tecrübeye sahip kişiler ve uzman kuruluşlarla bir araya getiren etkinliktir. Etkinlik ile amaçlanan, hukuk fakültesi öğrencileri ve mezunlarının kendi bölümleriyle ilgili iş alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Lawyers at Work etkinlikleri daha çok iş fuarı/kariyer günü, hukuk bürolarına ziyaret ve konferans şeklinde düzenlenmektedir.

Ziyarette bulunulması planlanan yerlerle görüşülerek etkinlik içeriği belirlenir ve tarihin kesinleştirilmesinin ardından ziyaretle ilgili detaylar ELSA İstanbul aracılığı ile tüm üyelere duyurulur ve başvurular alınır. Oluşturulan ekiple birlikte ziyaret gerçekleştirilir.

Akademik Aktiviteler: Biz Kimiz?
Adsız tasarım (3)_auto_x2.jpg

PROF. DR. MUSTAFA DURAL MAKALE YARIŞMASI

ELSA İstanbul’un 2016-2017 Döneminde ilkini düzenlediği, Hukuk Duayeni Prof. Dr. Mustafa Dural adına gerçekleşen Makale Yarışmasında akademisyenler tarafından belirlenen Özel Hukuk alanındaki bir konu çerçevesinde ELSA İstanbul üyesi olan hukuk fakültesi öğrencilerinin akademik yazımları yarışmaktadır. Bu etkinlik ile amaçlanan öncelikle değerli hocamız Mustafa Dural’ı kendi alanında bir yarışma ile anmak ve katılımcıların akademik yazım becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Hukuk fakültesi öğrencilerinin bilgilerini yazıya dökeceği ve akademik hayata da iyi bir adım atacağı bu yarışma ELSA İstanbul’un akademik aktivitelerinden biri olmuştur.

Akademik Aktiviteler: Biz Kimiz?
Akademik Aktiviteler: Alıntı
1400.jpg

PROF. DR. RONA SEROZAN KURGUSAL DAVA YARIŞMASI

ELSA İstanbul, Mayıs 2016 tarihinde ilkini gerçekleştirmiş olduğu Prof. Dr. Rona Serozan Kurgusal Dava Yarışması ile Türkiye’nin birçok yerinden gelen Hukuk Fakültesi takımlarının, verilen olay metni üzerinden tartışmalar yürütmesine ve bu tartışmaları sözlü aşamaya taşıyarak, jüri üyeleri önünde argümanlarını savunmalarına imkan tanımıştır. Etkinliğe Türkiye’nin önde gelen akademisyen ve hukuk büroları destek vermektedir.

Akademik Aktiviteler: Biz Kimiz?

MAKALE YARIŞMALARI

Makale Yarışmaları, 1992 yılında Brüksel’de düzenlenen ICM (International Council Meeting)’de alınan karar ile ELSA bünyesine dahil edilmiştir. Düzenlenen bu yarışmalarla birlikte, hukuk fakültesi öğrencilerinin ve genç avukatların belirlenen hukuki bir konu üzerinde araştırmalar yaparak, bu konudaki bilgi ve tecrübelerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Yarışmaya katılan makaleler, alanında uzman hukukçulardan oluşan bir hakem heyetince incelenmektedir. ELSA, birçok ülkede hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik ülke çapında makale yarışmaları düzenlenmektedir.

Image by Patrick Tomasso
Akademik Aktiviteler: Biz Kimiz?
bottom of page